Kućni red

Centar za darovite –vrtić Valdorf

 
 
 

Kako bi se rad u Centru za darovite Valdorf odvijajo nesmetano, molimo sve korisnike da se pridržavaju našeg kućnog reda:

1. U Vladorfu hodamo u papučama ili nazuvicama preko obuće za napolje.
2. Na kačilice vješamo svoje jakne.
3. Kišobrane ostavljamo ispred ulaznih vrata.
4. Ovo je mjesto bez pametnih uređaja, te molimo i roditelje da dok su u našem okruženju, da iste ne koriste.
5. Valdorf je opremljen sa velikim brojem igračaka, te molimo djecu da svoje lične igračke ne donose.
6. Poštujte vrijeme dolaska mališana i ne kasnite na doručak ili redovne dnevne aktivnosti. Podsjećamo da je vrijeme dolaska od 07:00 -8:30. (u slučaju kašnjenja pri dolasku, molimo roditelje da pričekaju sa mališanom u čekaonici, dok se aktivnost ne završi (pri povratku, ne kasniti, Centar je otvoren do 16:45)
7. U vrijeme privikavanja djeteta, jedan roditelj može da boravi zajedno sa djetetom/djecom. Roditelj je aktivni sudionik u našim aktivnostima, i dobiće jednostavna zaduženja koja će mu pomoći da se najbolje uklopi u ritam i atmosferu vrtićkog dana, kako ne bismo remetili ritam rada, a da istovremeno bude dostupan da odgovori na potrebe djeteta. Vrijeme privikavanja je individualno, i to se dogovoramo sa roditeljima tokom prvih susreta i upoznavanja.
8. Molimo roditelje da se ne miješaju u dječiju igru i rad vapitača, osim ako ih vaspitač ne uključi u aktivnost.
9. U realizaciji aktivnosti u koju su uključeni roditelji, roditelji odgovaraju za svog mališana.


Hvala što poštujete naša pravila!

 

+387 (0) 65 94 34 94